Hivatalok, hatóságok

Település:
Békés megye, Elek


Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye


Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Eleki Intézményegység 1997-ben kezdte mûködését Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat néven. Az intézmény az alábbi ellátásokat biztosítja a településen, az alábbi telephelyeken:

 

 

Szt. István u. 3.: ( Tel: 241-126 )

- családsegítés
- gyermekjóléti ellátás
- közösségi pszichiátriai- és szenvedélybeteg ellátás
- adósságkezelés

Nyitva tartás:

Hétfõ 7.30 - 16.00
Kedd 7.30 - 16.00
Szerda 7.30 - 16.00
Csütörtök 7.30 - 16.00
Péntek 7.30 - 13.30

 

 

Szt. István u. 3.: ( Tel.: 241-275 )

- fejlesztõ felkészítõ foglalkoztatása
- fogyatékosok nappali ellátása

Nyitva tartás:

Hétfõ 7.30 - 15.30
Kedd 7.30 - 15.30
Szerda 7.30 - 15.30
Csütörtök 7.30 - 15.30
Péntek 7.30 - 15.30

 

 

Szt. István u. 3.: ( Tel: 241-330 )

- támogató szolgálat
- házi segítségnyújtás
- jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
- étkeztetés
- idõsek klubja
 

Nyitva tartás:

Hétfõ 7.30 - 15.30
Kedd 7.30 - 15.30
Szerda 7.30 - 15.30
Csütörtök 7.30 - 15.30
Péntek 7.30 - 15.30

 


Az Intézményhez forduló kliensek személyes adatait és problémáit titkosan kezeljük. Munkánkban legfontosabbnak tartjuk, hogy segítõ kezet nyújtsunk minden olyan kliensnek, aki megtisztel bennünket bizalmával és segítségért fordul hozzánk. Nem oldjuk meg a kliensek helyett a problémáikat, hanem az adott probléma megoldására alkalmas módszerekkel ismertetjük meg õket. Ezáltal képessé válhatnak önállóan is megoldani gondjaikat, elkerülve így a krízis kialakulását.

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban szakképzett kollegáink az Önök rendelkezésére állnak, felmerülõ kérdéseikkel forduljanak bizalommal az Intézményünkhöz.

Andrási Károlyné
tag-intézményvezetõ

 

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat


Kik fordulhatnak intézményünk családgondozóihoz? Mindazok, akik nehéz élethelyzetben vannak, és szakmai támogatást igényelnek. Igyekszünk megadni mindazt a segítséget, ami elvezeti õket problémájuk megoldásához.
 

Intézményünk szolgálatai:
- Családsegítõ szolgáltatás
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Adósságkezelõ szolgáltatás

Miben segíthetünk?
Lelki, párkapcsolati, családi, szociális, nevelési problémák megoldásában, külterületen élõk problémáinak segítésében, adóssággal küzdõknek tanácsadás, ifjúsági ügyek intézésében.
Ön is segíthet másoknak!
Ha Önnek vagy gyermekeinek megunt játékai, feleslegessé vált ruhái, cipõi, könyvei, használati tárgyai vannak, kérjük juttassa el hozzánk, hogy továbbíthassuk a rászorulóknak!
Ha ismer olyan családokat, gyerekeket, ahol problémák vannak, tájékoztassa intézményünkrõl és jelezzen nekünk.


Családsegítõ Szolgálat


Célunk:
- a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett családok segítése,
- egyének és a családok életvezetési képességének megõrzése,
- valamint az életükben jelentkezõ problémák megszüntetése.

Szolgáltatásaink:

- tájékoztatást adunk a családtámogatási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról,
- segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében,
- életvezetési, mentálhigiénés, szociális tanácsadással segítünk a krízishelyzet

  kialakulásához vezetõ okok megelõzésében,
- adományok gyûjtése, közvetítése,
- jogi, pszichológiai, adósságkezelési tanácsadás

 

Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatunk a gyermek testi, lelki egészségének, családban történõ nevelésének elõsegítése.
Ennek érdekében:
- tájékoztatást adunk a gyermek fejlõdését biztosító támogatásokról,
- veszélyeztetettséget megelõzõ tanácsadást nyújtunk,
- szabadidõs programokat szervezünk,
- figyelemmel kísérjük a gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
- szervezzük a helyettes szülõi ellátást

Feladatunk a gyermekek veszélyeztetettségét elõidézõ okok megelõzése, feltárása:

- veszélyeztetettséget észlelõ és jelzõrendszert mûködtetünk,
- intézményekkel, szakemberekkel, egyéb személyekkel és civil szervezetekkel
  együttmûködünk, tevékenységünket összehangoljuk.


A veszélyeztetettség megszüntetése:
- a családban jelentkezõ mûködési zavarokat kezeljük, megszüntetését elõsegítjük,
- egészségügyi és szociális ellátásban, szükség esetén hatósági intézkedésben segítkezünk,
- helyettes szülõi szolgáltatást mûködtetünk.


Tanácsadásaink, szolgáltatásaink:
Ruhaválogatás: csütörtökön 8.00 - 15.00-ig.

Az alábbi tanácsadások idõpontkérése Szolgálatunknál ( Elek, Kétegyházi út 23. ) történik, helye: Gyula, Hajnal u. 3. szám.

Jogi:

Kedd 14.00 - 16.00

 

Pszichológiai:

Hétfõ 8.00 - 13.00
Csütörtök 13.00 - 16.00
Péntek 13.00 - 16.00

 Forrás: Elek Város hivatalos honlapja

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »